CENÍK

Pravidelné lekce

jednotlivé vstupné                70,-  Kč

permice 10 vstupů               600,- Kč (platnost 3 měsíce)

permice 20 vstupů            1.000,- Kč (platnost 6 měsíců)

 

Děti (kroužek na Horákovce): 500,- Kč/semestr

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Účastník lekce ZUMBA fitness nebo CorePilátes, pod vedením kvalifikované instruktorky Ivany Lupínkové 
prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. 
Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18-i let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

 

Anketa

Preferuji sportovní aktivity:

posilování 45 10%
běh 50 11%
gaučing 35 8%

Celkový počet hlasů: 448

">

Zumba, Pilátes - Core a Zumba pro děti Hradec Králové